Sociolingvistické studie ukazují, že míra přijetí informace okolím vyplývá z následujícího trojúhelníku

  • více než 50 % z osobního vystupování
  • téměř 40 % z barvy tonu a melodie hlasu
  • a jen 10 % z obsahu slov

Při tom vysíláme a přijímáme zprávy, které jsou na 90 % ovlivněny našimi pocity. Ano i ve světě ekonomie jsou to právě sociální kompetence, které finálně rozhodují, jak efektivně naše komunikace funguje a jestli jsme schopni náš odborný potenciál zhodnotit nebo ne.

V centru mé práce stoji Váš potenciál a potenciál Vašeho týmu. Společně ho můžeme reflektovat a usměrnit. Je to interaktivní a intensivní spolupráce mezi Vámi a mnou jako coachem, který je za tento proces zodpovědný. Vy nejen jako odborník ve Vaší profesi ale i největší znalec sám sebe jste zodpovědný za otevřenou sebereflexi, protože jen Vy můžete ohodnotit Vaše dosud nabyté zkušenosti a jen Vy nakonec víte, co Vám dělá dobře a co Vám naopak dobře nedělá. Z tohoto pohledu lze coaching chápat jako pomoc ke svépomoci. Cílem je (znovu-) nabytí schopnosti samoregulace a tím pádem i dosaženi Vašeho plného potenciálu.

EN DE CZ