"Život není o hledání sebe samého, život je o vytvoření sebe samého." Oscar Wilde